✅ Συγχρονισμός ειδών

✅ Συγχρονισμός αποθήκης-ποσοτήτων

✅ Συγχρονισμός πελατών

✅ Συγχρονισμός παραγγελιών

✅ Δυνατότητα ενσωμάτωσης API εταιρειών Courier για παρακολούθηση και διαχείριση αποστολών (Speedex, ACS κτλ)

✅ Δυνατότητα επιλογής του χρήστη για την συχνότητα του χρόνου συγχρονισμού (default ανά 1 λεπτό)

✅ Δυνατότητα  επιλογής του χρήστη να αλλάξει τα στοιχεία της σύνδεσης (URL API, Credentials, APP ID κτλ) μέσα από το διαχειριστικό του plugin

✅ Δυνατότητα επιλογής του χρήστη των πεδίων που επιθυμεί να συγχρονιστούν (Ποσότητες, Είδη, Περιγραφή, Κωδικοί Προϊόντος κτλ)

Το plugin διασύνδεσης SoftOne WooCommerce, έχει υλοποιηθεί βάσει των νεότερων προδιαγραφών του WooCommerce και του SoftOne ERP API, λειτουργεί μέσω Web Service, χωρίς ενδιάμεσα προγράμματα ή βάσεις δεδομένων, με σκοπό να πετυχαίνει την βέλτιστη διασύνδεση των δύο προγραμμάτων.

Η εργασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του plugin γίνεται απευθείας στον server που φιλοξενείται το E-shop και οι αντίστοιχες παραμετροποιήσεις στο SoftOne ERP.