Αυτοματοποιημένος έλεγχος. Εγγυημένη συμμόρφωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dir 76/211 & 78/891 EEC, οι οποίες εφαρμόζονται από το 1976 στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο συσκευασμένων προϊόντων, ο κάθε συσκευαστής θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των τριών κανόνων του συμβόλου e, ώστε να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο συσκευαστής πρέπει να εφαρμόζει ένα τεστ αναφοράς από στατιστικά δεδομένα και να το τεκμηριώνει με αρχεία δειγματοληψίας.

Οι τρεις κανόνες του συμβόλου e προϋποθέτουν:

estimated_sign

Πόσο εύκολη και πρακτική είναι όμως η διαδικασία ελέγχου όταν εκτελείται χειροκίνητα για τις χιλιάδες εγγραφές που προκύπτουν από τη ζυγιστική σας μηχανή?

Το λογισμικό Checkweigher σας παρέχει την δυνατότητα αυτοματοποίησης όλων των ελέγχων και της δημιουργίας των στατιστικών δεδομένων που χρειάζεται η εταιρεία σας, ώστε να συμμορφώνεται απόλυτα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Απλά βήματα. Εγγυημένα αποτελέσματα.

  1. Ανεβάζετε το csv αρχείο με τις εγγραφές σας
  2. Για κάθε προϊόν και για το σύνολο των εγγραφών, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τις εγγραφές που είναι Over, Right και Under του δηλούμενου βάρους. Για τον υπολογισμό των στατιστικών σας επιλέγετε με βάση την ημερομηνία, το όνομα ή την κατάσταση (Over, Right, Under) τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν.
  3. Τα δεδομένα που προκύπτουν εμφανίζονται αυτόματα σε pie-charts και bar diagrams για να έχετε την καλύτερη εικόνα των στατιστικών σας.
  4. Για κάθε προϊόν υπολογίζονται αυτόματα οι τιμές του μέσου όρου βάρους, της τυπικής απόκλισης, της ελάχιστης και μέγιστης τιμής βάρους (mean, std, min, max).Επιπλέον, πραγματοποιείται αυτόματα από το πρόγραμμα ο υπολογισμός της Καμπύλης Κανονικής Κατανομής (Normal Distribution Bell Curve) για το κάθε προϊόν.
  5. Για τον έλεγχο των τριών κανόνων του συμβόλου e, πραγματοποιείται αυτόματη δειγματοληψία με βάση το μέγεθος της παρτίδας και υπολογίζονται αυτόματα τα TNE, TU1 και TU2. Οι τρεις κανόνες εφαρμόζονται διαδοχικά στο δείγμα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των αποδεκτών ή μη αποδεκτών προϊόντων εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη σας.