CheckPoint Solutions

CheckPoint Solutions

Εγγυημένη ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα.

Check Point Infinity Total Protection

Check Point Infinity Total Protection

To Check Point Infinity Total Protection (ITP) είναι ένα επαναστατικό μοντέλο ασφάλειας που παρέχει στις επιχειρήσεις την πλήρη πρόληψη απειλών από επιθέσεις Gen V, σε μια απλή all-inclusive, ανά χρήστη, ανά έτος προσφορά συνδρομής. To Infinity Total Protection είναι η μόνη διαθέσιμη συνδρομή σήμερα που περιλαμβάνει λύσεις ασφάλειας συγκεντρωτικά σε επίπεδο hardware και software, πλήρως ενσωματωμένο endpoint, προστασία cloud και mobile και zero-day threat prevention, σε συνδυασμό με ενοποιημένη διαχείριση και 24×7 premium υποστήριξη.

Προδιαγραφές Υπηρεσίας:

 • Η πιο προηγμένη πρόληψη απειλών σε πραγματικό χρόνο.
 • Συνδυασμός προηγμένων λύσεων τεχνολογίας ασφάλειας και συναφών υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες σας.
 • Περιλαμβάνει λογισμικό, εξοπλισμό, συνδρομές και υπηρεσίες.
 • Ενιαία σύμβαση και προβλέψιμες δαπάνες.
 • 24×7 υποστήριξη και ενημερώσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο (ThreatCloud).
 • Ενοποιημένη διαχείριση της ασφάλειας σε όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον (on-premise, κινητό και cloud).

CloudGuard SaaS

CloudGuard SaaS

saas-integration-applications

Το CloudGuard SaaS είναι μια cloud υπηρεσία η οποία αποτρέπει τις επιθέσεις σε εφαρμογές SaaS επιχειρήσεων, εμποδίζει τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εισχωρήσουν σε λογαριασμούς εργαζομένων και παρέχει ασφάλεια δεδομένων για τις εφαρμογές SaaS. Η λύση υποστηρίζει ένα πλήθος εταιρικών εφαρμογών SaaS συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Office 365, Google G-Suite, BOX, Citrix ShareFile και άλλα.

Προδιαγραφές:

 • Εκτελείται ως υπηρεσία cloud από cloud, το οποίο εγκαθίσταται ως add-on σε υπηρεσίες SaaS.
 • Παρέχει πρόληψη απειλών συμπεριλαμβανομένης της εξομοίωσης απειλής και της εξαγωγής μαζί με ασφάλεια στοιχείων/DLP.
 • Καλύπτει ένα πλήθος εταιρικών εφαρμογών SaaS, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών Microsoft Office 365, Google G-Suite, BOX, Citrix ShareFile και πολλά άλλα.
 • Περιλαμβάνει dedicated δικτυακή πύλη για διαχείριση και διαμόρφωση.

SandBlast Agent Advanced

SandBlast Agent Advanced

Το SandBlast Agent Advanced παρέχει προηγμένη προστασία από απειλές για γνωστά, άγνωστα και zero-day malwares (συμπεριλαμβανομένων Threat Extraction και Emulation), παρέχοντας αυτοματοποιημένη ανάλυση απειλών σε επίπεδο endpoint και δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης.

✓ Συμπεριλαμβάνεται διαχειριστικό σε cloud

✓ Ισχύουν εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των αδειών

 

Δυνατότητες αποτροπής απειλών σε επίπεδο endpoint:

 • Εξομοίωση και εξαγωγή απειλής endpoint
 • Zero-Phishing
 • Anti-Ransomware
 • Endpoint Anti-Bot
 • Anti-Exploit
 • Behavioral Guard
 • Endpoint Anti-Virus
 • Συλλογή δεδομένων απειλών και αυτοματοποιημένες αναφορές

Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης τελικού σημείου:

Endpoint Firewall, Application Control, Port Protection

Εndpoint Compliance, Remote Access VPN

Check Point SandBlast Mobile Ανά Συσκευή

Check Point SandBlast Mobile Ανά Συσκευή

Το SandBlast Agent Advanced παρέχει προηγμένη προστασία από απειλές για γνωστά, άγνωστα και zero-day malwares (συμπεριλαμβανομένων Threat Extraction και Emulation), παρέχοντας αυτοματοποιημένη ανάλυση απειλών σε επίπεδο endpoint και δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης.

✓ Συμπεριλαμβάνεται διαχειριστικό σε cloud

✓ Ισχύουν εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των αδειών

Δυνατότητες αποτροπής απειλών σε επίπεδο endpoint:

 • Εξομοίωση και εξαγωγή απειλής endpoint
 • Zero-Phishing
 • Anti-Ransomware
 • Endpoint Anti-Bot
 • Anti-Exploit
 • Behavioral Guard
 • Endpoint Anti-Virus
 • Συλλογή δεδομένων απειλών και αυτοματοποιημένες αναφορές

Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης τελικού σημείου:

Endpoint Firewall, Application Control, Port Protection

Εndpoint Compliance, Remote Access VPN